ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

Κ. Λιάπη: Οι Παροχές σε Εργαζομένους από τις Επιχειρήσεις μετά την Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Β. Γαμβρούδη: Ειδικές Άδειες και Διευκολύνσεις Εργαζομένων
Κ. Τζιμάνη: Υπερωριακή Και Υπερεργασιακή Απασχόληση. Οδηγίες για εφαρμογή του Αρθ.1 του Ν.3385/2005
ΣΣΕ Παροχής Υπηρεσιών, πίνακες αποδοχών

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Από Κ. ΛΙΑΠΗ – Διδάσκων Π.Δ. 407/80 Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα