Υποχρέωση λήψης μέτρων ασφάλειας στην εργασία και σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες, Εγκ. Υπ. Εργασίας 36643/Δ.10.110/7.11.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ΑΠ 297/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Υπερημερία εργοδότη και απαιτήσεις μισθωτού, ΑΠ 384/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .