ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Επιδόματα Εορτών ή Δώρα Χριστουγέννων
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ)
Εργοδοτική εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων
Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές, αποφάσεις περιφερειών
Υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας
ΠΟΛ 1245/2013 Σχετικά με το φόρο πολυτελούς διαβίωσης