Επιδότηση μαθητών ΕΠΑ.Σ ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., ιδιωτικές επιχ/σεις κ.λπ. – Απόφ. 37413/Δ592/2008

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πίνακες Αποδοχών Κρεάτος Καταστήματα 2008-2009

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πίνακες Αποδοχών Παροχής Υπηρεσιών 2009

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .