ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καθορισμός εξόδων παράστασης των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικών συμβουλίων και αντιπροέδρων κοινοτήτων – Απόφ. 4222/4/2008

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Επιδότηση μαθητών ΕΠΑ.Σ ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., ιδιωτικές επιχ/σεις κ.λπ. – Απόφ. 37413/Δ592/2008

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Π. Δ. 167/2008 – Συμπλήρωση π.δ. 131/2006 “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης”

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα