Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. – Ν. 3758/2009 – Εγκ. ΙΚΑ 40/26.5.09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1468/07 – Μεταβίβαση επιχ/σης και δικαιώματα εργαζομένων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ασφάλειας Παροχής Υπηρεσιών και συστημάτων Ασφάλειας – Σ.Σ.Ε. 8.4.09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .