Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των Υποκείμενων σε Φόρο, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρ. 2 του Ν.2238/94 και Απόδοση του Φόρου με Ηλεκτρονική Μέθοδο κατά το Οικονομικό Έτος 2013 – Παράταση Προθεσμίας Υποβολής ΠΟΛ 1064/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αντισυμβατική Συμπεριφορά Εργαζομένου και Απόλυση – Πότε Καταχρηστική Α.Π. 904/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σύμβαση Εργασίας Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου Α.Π. 82/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .