ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών τα οποία Υποχρεούνται να Υποβάλλουν τα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα Εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα όπως ορίζεται στην ΠΟΛ 1216/17.12.12 ΑΥΟ για το 2012, ΠΟΛ 10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των Υποκείμενων σε Φόρο, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρ. 2 του Ν.2238/94 και Απόδοση του Φόρου με Ηλεκτρονική Μέθοδο κατά το Οικονομικό Έτος 2013 – Παράταση Προθεσμίας Υποβολής ΠΟΛ 1064/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα