Καθορισμός Λεπτομερειών για τη Λειτουργία της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΕΔΕΦΔ) και τον Τρόπο Έκδοσης των Αποφάσεων αυτής ως προς την Εξέταση της Ενδικοφανούς Προσφυγής της παρ.4 του άρθρ.70 Α του Ν.2238/1994(Α΄151), ΠΟΛ 1140/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί του Ν.4024/11, ΝΣΚ 214/12 Τμήμα Γ΄

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΣΣΕ και Κανονισμός Εργασίας, ΑΠ 251/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .