Συνυπολογισμός Χρόνου Επιδοτούμενης Ανεργίας ή Ασθένειας σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρ.40 του Ν.2084/92 για τη Συνταξιοδότηση Μητέρων Ανήλικων Τέκνων Εγγρ. ΙΚΑ Σ54/22/28.6.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .