Κοινοποίηση των Διατάξεων του Ν.4093/2012 Περί Παραγραφής. Εικοσαετής η Αξίωση του Ιδρύματος που Αφορά την Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθεισών Παροχών, Εγκ. ΙΚΑ 80/14.12.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εργοδότης Νομικό Πρόσωπο – Απόλυση και Αρμόδιο Όργανο ΑΠ723/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Τσιμεντοβιομηχανίας όλης της χώρας ΣΣΕ 4.12.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .