ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διευκρίνιση Σχετικά με Συνυπολογισμό Ορισμένων Χρόνων που έχουν ήδη Αναγνωριστεί είτε σε Φορείς Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών είτε στον ΟΑΕΕ (χρόνος προ εγγραφής, χρόνος στρατιωτικής θητείας, Εγκ. ΟΑΕΕ 1/8.1.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

ΙΚΑ Ημερομηνίες Οριστικοποίησης Προσωρινών και Οριστικών Αποφάσεων Συνταξιοδότησης έτους 2013, κοινοποίηση παρ.7 του άρθρ.10 της 19.11.2012 ΠΝΠ, Εγκ. ΙΚΑ 76/4.12.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κοινοποίηση των Διατάξεων με τις Οποίες Προβλέπεται η Κατάργηση των Επιδομάτων Εορτών και Αδείας στις Συντάξεις από 1.1.2013 και Καθορίζονται οι Εξαιρούμενες Κατηγορίες, Εγκ. ΙΚΑ 79/12.12.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κοινοποίηση των Διατάξεων του Ν.4093/2012 Περί Παραγραφής. Εικοσαετής η Αξίωση του Ιδρύματος που Αφορά την Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθεισών Παροχών, Εγκ. ΙΚΑ 80/14.12.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Στοιχεία για τον Προσδιορισμό της Κλάσης Υπολογισμού της Σύνταξης σε Περίπτωση Υποβολής Αίτησης για Συνταξιοδότηση μέσα στο Έτος 2013, Εγκ. ΙΚΑ 6/16.1.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα