Εφαρμογή Διατάξεων του άρθρ.43 του Ν.3986/2011 Περί Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Νέων Ηλικίας 18-25 Ετών για την Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, 24176/730/28.12.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εκ Περιτροπής Εργασία

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ.Σ.Ε.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .