Εφαρμογή Διατάξεων του άρθρ.34 του Ν.4024/2011 περί Κατάργησης Κενών Θέσεων Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Εργασιακής Εφεδρείας ΔΙΠΠΙΔ/Β.10.ΕΕ/2/οικ.22225 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εκ Περιτροπής Εργασία

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ.Σ.Ε.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .