Δεν Εμπίπτουν στην Εξαίρεση από την Παρακράτηση της Εισφοράς του άρθρ. 44 §11 του Ν.3986/2011 οι Συνταξιούχοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Εγκ. ΙΚΑ 32/11.4.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η Άδεια Αναπαύσεως των μισθωτών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κανονική Άδεια – Απαγόρευση Μεταφοράς της, ΑΠ 434/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .