Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση της παρ.5 του άρθρ.20 Ν.4255/2014. Ασφάλιση ωφελουμένων από τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.996/51/5.6.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν.4251/2014 Κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Π.Δ/γμα 55/2014 (περ.), Π.Δ/γμα 64/2014 (περ.), Π.Δ/γμα 71/2014 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .