Αποζημίωση Ν.Π.Δ.Δ. και Οργ. Κοινωνικής Ασφάλισης προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τη παροχή Υγειονομικών Υπηρεσιών – Έγγρ. ΙΚΑ Π50/8/488/6.5.10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η Κανονική Άδεια Ανάπαυσης Αναψυχής των Εργαζομένων και διάφορες άλλες ειδικές περιπτώσεις

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ετήσια Άδεια. Χορήγηση κατά το 1ο και 2ο έτος. Κατάτμηση αδειών μετά τον πρόσφατο Ν. 3846/2010

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .