Κοινοποίηση των Διατάξεων άρθρ. 7 §2 του Ν.4051/2012 Σχετικά με την Παράταση Προθεσμίας για την Εφαρμογή του Ν.4014/2011 για τις Αυθαίρετες Κατασκευές Εγγρ. ΙΚΑ Ε41/167/23.4.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η Άδεια Αναπαύσεως των μισθωτών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κανονική Άδεια – Απαγόρευση Μεταφοράς της, ΑΠ 434/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .