Σχετικά με το άρτιο μέρισμα των μόνιμων υπαλλήλων ασφ/νων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, των ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα, Π.Δ/γμα 73/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Απόλυση για σπουδαίο λόγο και απαλλαγή – Από πότε άκυρη η απόλυση, ΑΠ 965/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έννοια προσώπων διευθύνσεως, εποπτείας, εμπιστοσύνης – Διευθύνων υπάλληλος σούπερ μάρκετ, ΑΠ 980/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .