ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Η ΕΓΣΣΕ 26.3.2014
Πρόστιμα και κυρώσεις από την ΕΥΠΕΑ και το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παραβάσεις σχετικά με τον πίνακα προσωπικού
Κριτήρια πρόσβασης στη φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων
Τροποποίηση ΚΥΑ σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος

Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές πέραν των αναφερόμενων του Ν.4177/2013 σε τρεις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, Απόφ. Κ1-1119/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ κλπ Απόφ. 1375/19/29.4.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, Απόφ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα