ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Η ΕΓΣΣΕ 26.3.2014
Πρόστιμα και κυρώσεις από την ΕΥΠΕΑ και το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παραβάσεις σχετικά με τον πίνακα προσωπικού
Κριτήρια πρόσβασης στη φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων
Τροποποίηση ΚΥΑ σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος

Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4254/2014 σχετικά με την ασφάλιση των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.12347/576/16.6.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα