ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Η ΕΓΣΣΕ 26.3.2014
Πρόστιμα και κυρώσεις από την ΕΥΠΕΑ και το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παραβάσεις σχετικά με τον πίνακα προσωπικού
Κριτήρια πρόσβασης στη φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων
Τροποποίηση ΚΥΑ σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος

Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζόμενων, άνεργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, Απόφ. 11712/760/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός τρόπου λήψης και χρήσης δεδομένων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας, σύστημα «ΑΤΛΑΣ» Απόφ. οικ. 11810/179/Φ80353/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπρόθεσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των οφειλετών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ, Απόφ. οικ. 13822/1089/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας υπαλλήλων ΝΠΙΔ εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου Απόφ.2/44020/0022/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με το άρτιο μέρισμα των μόνιμων υπαλλήλων ασφ/νων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, των ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα, Π.Δ/γμα 73/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αύξηση του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, για αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις, βοηθήματα, επιδόματα, Απόφ. 78042/0092/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα