Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2023, Απόφ.Δ.15/Δ/9801/30.1.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .