Όροι και προυποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του άρθρ.9 του Ν.4997/2022 λόγω μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, Απόφ.Δ.15/Δ/22841/2.3.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .