Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις μη έκδοσης παραστατικών, ΠΟΛ 1102/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Κατάργηση έκπτωσης λόγω ιατρικών εξόδων, κατάργηση έκπτωσης 1,5% λόγω παρακράτησης από 1.1.2018 φορολογία βραχυχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτων ΠΟΛ 1112/21.7.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ με δαπάνες τρίτου προσώπου ΠΟΛ 1120/28.7.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .