Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα του άρθρ. 12 του Ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80 %, ΠΟΛ 1096/3.7.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Κατάργηση έκπτωσης λόγω ιατρικών εξόδων, κατάργηση έκπτωσης 1,5% λόγω παρακράτησης από 1.1.2018 φορολογία βραχυχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτων ΠΟΛ 1112/21.7.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ με δαπάνες τρίτου προσώπου ΠΟΛ 1120/28.7.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .