Ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης Α΄εξ.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του άρθρ.2 του Ν.4336/2015 περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.10035/οικ.54871/1270/23.12.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΕΤΑΠ –ΜΜΕ Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ80000/οικ.59819/1961/21.12.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .