Απασχόληση συνταξιούχων, παράλειψη γνωστοποίησης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, Εγγρ. ΕΦΚΑ Σ81/25/713277/1.6.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την κήρυξη της ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής, Εγκ. Υπ. Εργασίας 32921/2175/13.6.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ – ΣΕΠΕ, τροποποίηση απόφασης, Απόφ.32126/1463/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .