Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού 2018 – 2019, επιδότηση διακοπών εργαζομένων, άνεργων, Απόφ.7991/158/10.5.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την κήρυξη της ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής, Εγκ. Υπ. Εργασίας 32921/2175/13.6.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ – ΣΕΠΕ, τροποποίηση απόφασης, Απόφ.32126/1463/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .