ΑΠΔ Ιουνίου και Ιουλίου 2020 παράταση μέχρι 18/9/2020 καθώς και ασφαλιστικών εισφορών Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 196050/28.8.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Επιλογή Ασφαλιστικής κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημοσίου τομέα των ασφαλιστικών εισφορών Δικηγόρων και Μηχανικών, Εγγρ.e-ΕΦΚΑ 126826/19.6.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας μέσω ΚΕΠ, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 138311/30.6.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .