Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού, Εγκ. ΙΚΑ 47/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .