Απόλυση με προειδοποίηση, πότε μπορεί να γίνει και συνέπειες, ΑΠ 55/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Διαζευκτική και επικουρική εναγωγή, ΑΠ 1243/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κριτήριο υπολογισμού Υπερωρίας και Υπερεργασίας, ΑΠ 534/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .