Κριτήριο υπολογισμού Υπερωρίας και Υπερεργασίας, ΑΠ 534/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αρχή ίσης μεταχείρισης, πότε εφαρμόζεται, ΑΠ 1400/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Διαζευκτική και επικουρική εναγωγή, ΑΠ 1243/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .