Απόσβεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία μικρότερη από 1500 ευρώ, ΔΕΑΦ Β 1082935/25.5.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την αύξηση του ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΠΟΛ 1063/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Παρακράτηση ΦΜΥ και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ΠΟΛ 1064/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .