ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σχετικά με την αύξηση του ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα νησιά ΠΟΛ 1061/24.5.2016

Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών Εγκ. Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ 1061/24.05.2016 Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου …

Περισσότερα