Ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέ¬ντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κ.λπ, Εγγρ. ΕΦΚΑ 1094/1433479/2.11.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, (αρθ.28 Ν.4387/16), Εγκ. Υπ. Εργασίας 46325/1905/14.11.17

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ασφαλιστική ενημερότητα, Εγγρ. ΕΦΚΑ 1228/1490270/15.11.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .