Ασφάλιση του εποχιακού προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου, Εγκ. ΕΦΚΑ 35/14.8.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών, Εγγρ. ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.831/982402/9.8.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους, Εγκ. ΕΦΚΑ 33/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .