Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, απασχολούμενων κατά των 21 ωρών την εβδομάδα, Εγκ. ΕΦΚΑ 34/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών, Εγγρ. ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.831/982402/9.8.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους, Εγκ. ΕΦΚΑ 33/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .