Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.10043/19893/606/30.5.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με τον καθορισμό του ποσού της της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ21250/οικ.7262/Δ15.110/16.6.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών από 1.1.2017 υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για του υπαλλήλους που υπάγονται στο νέο μισθολόγιο, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80020/45578/Δ15.780/16.6.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .