Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων – τροποποίηση Υπ. Απόφασης, Απόφ.422/8.1.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Τροποποίηση της απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού – ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, Απόφ.68827/1520/21.12.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Αύξηση καταβαλλόμενου ποσού της παρ.1 του άρθρ. 26 του Ν.4579/2108 εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, Απόφ.2/94559/24.12.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .