Αυτόματη δημιουργία και υποβολή ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω της εφαρμογής my PROPERTY, Απόφ. ΑΑΔΕ Α.1099/3.7.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης αλλοδαπής προέλευσης Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2041/15.6.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με την υποβολή δήλωσης και τον προσδιορισμό φόρου κληρονομιάς και την ευθύνη κληρονόμων για τα χρέη του αποβιώσαντος στη φορολογική διοίκηση, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2043/21.6.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .