ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ Επιδόματα εορτών ή δώρα Χριστουγέννω ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν.4756/20 Μείωση εισφορών 3% από 1.1.21, Επίδομα στεγαστικής συνδρομής, Ρύθμιση ασφ. εισφορών, Εφάπαξ ενίσχυση δικηγόρων, μηχανικών, οικονομολόγων , Ασφ. ενημερότητα, Εκκαθάριση εισφορών, Αναστολές Νοεμβρίου, Μεταφορά αδείας λόγω αναστολών Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Αναστολή συμβάσεων …

Περισσότερα

Το Σάββατο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των stress tests για τις τράπεζες

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 17, 18 και 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Περισσότερα

Παράταση κατά ένα έτος προθεσμιών παραγραφής «ανοιχτών» υποθέσεων…

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 17, 18 και 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Περισσότερα

Ποιοι φορολογούμενοι δικαιούνται τις εκπτώσεις φόρου για ιατρικές – νοσοκομειακές δαπάνες

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 17, 18 και 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Περισσότερα

IΚΑ: Νέα παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Παρατείνεται έως και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτή επέλθει, η προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων που έληγε στις 30 Ιουνίου, με απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η προθεσμία είχε ήδη παραταθεί δυο φορές έως τις …

Περισσότερα