ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π.Δ/γμα 19/2017 εγγραφή της δικαστικής υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώρηση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων κατά το άρθρο 237 του ΚΠΔ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα