ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τεχνικός ασφαλείας, προγράμματα 2017, Εγκ. Υπ. Εργασίας 26304/1568/8.6.2017, (περ.)

Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης οικ. 23455/1491/23.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1962/07.06.2017) “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας – Προγράμματα 2017” Εγκ. Υπ. Εργασίας 26304/1568/8.6.2017

Περισσότερα