ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Εισφορά 20 ευρώ υπέρ κατασκηνώσεων από μισθοδοσία Αυγούστου 2018

Εισφορά 20 ευρώ υπέρ κατασκηνώσεων από μισθοδοσία Αυγούστου 2018 Από το ν. 3996/2011 θεσπίζεται για πρώτη φορά ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο και είναι καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι για τους εργαζομένους καταβάλουν και εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας. Η εισφορά αυτή θα καταβληθεί ταυτόχρονα και …

Περισσότερα