ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ν.4622/2019 Επιτελικό κράτος, οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης (περ.)

ΝΟΜΟΣ 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019

Περισσότερα