Εγκύκλιοι – Έγγραφα e-ΕΦΚΑ

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το 2021 Εγκ.e-ΕΦΚΑ 15/12.3.2021

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το 2021 Εγκ.e-ΕΦΚΑ 15/12.3.2021 Σχετ.: το με αριθ. πρωτ.Φ. 40021/818/32/11.03.2021 (ΑΔΑ:6ΧΩ146ΜΤΛΚ-ΛΦΩ) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σας κοινοποιούμε το άρθρο 487 του ν.4781/2021 (Α’31), με το οποίο προβλέπεται η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, οι …

Περισσότερα

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην ΑΠΔ της ασφάλισης λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον «Ιανό» , Εγκ. e-ΕΦΚΑ 21/12.3.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην ΑΠΔ της ασφάλισης λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας επιχειρήσεων που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 , Εγκ. e-ΕΦΚΑ 22/2.4.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων…Εγγρ. ΕΦΚΑ Σ23/1/75268/1.3.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα