ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 808/23.7.2021 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης πάγιων δαπανών περιόδου Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις λόγω covid – 19, Απόφ. ΓΔΟΥ 965/29.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικών προσώπων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Απόφ. ΑΑΔΕ Α.1312/10.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα