ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π.Δ/γμα 52/2023 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (L 188) ως προς τους εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας στα υπό Ελληνική σημαία εμπορικά πλοία

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα