ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν.5045/2023 Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις (αναπροσαρμογή συντάξεων, αναπροσαρμογή βασικών μισθών, μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογούμενους με τέκνα, μείωση ΕΝΦΙΑ επί ασφαλισμένων οικοδομών, πρόγραμμα δανείων «Σπίτι μου», απαλλαγή ταχυδρομικών υπηρεσιών από ΦΠΑ κλπ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους ασφαλισμένους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 44/30.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κανονισμός λειτουργίας Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για τη διενέργεια παροχών στους ασφαλισμένους δικαιούχους του, Απόφ.Φ.954.1/292501/Σ.2286

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα